мср Миљана Чопа

Миљана Чопа је истраживач сарадник на Дијалектолошком одсеку Института за српски језик САНУ. Завршила је основне и мастерске студије на Одсеку за српски језик Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, а тренутно је студент докторских студија на истом факултету. Током докторских студија као стипендиста програма CEEPUS усавршавала се на Универзитету у Варшави, на Институту за славистику (Uniwersytet Warszawski, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Polska) (2020), као и на Јагелонском универзитету у Кракову (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska) (2022). године. Руководилац је дијалектолошке радионице у оквиру лингвистичког семинара за ученике средњих школа, под називом Жаргонизми, фразеологизми, дијалектизми у односу на стандардни језик, у НОКЦ Вук Караџић у Тршићу (2018–).

На пројекту Јавни дискурс у Републици Србији задужена je за сегмент пројекта који се односи на истраживање фонетско-фонолошког нивоа јавног дискурса, односно његових акценатских карактеристика.

Чопа, Миљана, Нина Аксић (2022). Провинцијски реп као алтернативни језички и музички правац: елементи косовско-ресавског дијалекта у реп музици. Језик, књижевност, алтернативе. Филозофски факултет Универзитета у Нишу, 363–379.

Чопа, Миљана (2021). Језичка анксиозност код говорника косовско-ресавског дијалекта у контакту са стандардним идиомом. Зборник Матице српске за филологију и лингвистику 64/1, 115–130.

Чопа, Миљана (2019). Прозодијска норма и њена реализација на примеру постакценатских дужина. Наш језик 50/1, 29–46.

Чопа, Миљана (2017). Акценатски систем у говору информаторâ из трију генерација црногорских колониста у војвођанском селу Крушчић. Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду. [мастерски рад]