Мисија

Пројекат ПДРС изнедриће више резултата: научне радове, организовање научне конференције, различите активности везане за ширу публику. Као веће резултате издвајамо, на пример, публикације Речник нових речи и приручник Језичка култура у јавном дискурсу Србије.

puzzle, team, business people-2651912.jpg