О пројекту

Пројекат Јавни дискурс у Републици Србији бавиће се истраживањем медијског, политичког и дискурса друштвених мрежа како би се показао језички динамизам, иновативност и креативност језичких средстава, али и њихов потенцијал да буду употребљена у сврху моћи, манипулисања, убеђивања, уверавања, преговарања итд. 

ПДРС гради свој концепт на идеји осветљавања везе између језика и друштва кроз опис јавног дискурса у Републици Србији из лингвистичког угла. Како се под јавним дискурсом подразумева употреба језика у друштву путем писаних и изговорених текстова у најразличитијим медијима (у дневној и недељној штампи, на телевизији, радију, интернету), ПДРС ће се бавити истраживањем употребе језика и анализом различитих лингвистичких карактеристика у разноврсним типовима текстова који припадају јавном дискурсу.

Пројекат ПДРС изнедриће више резултата: научне радове, организовање научне конференције, различите активности везане за ширу публику. Као веће резултате издвајамо, на пример, публикације Речник нових речи и приручник Језичка култура у јавном дискурсу Србије.