Објављени научни радови

Монографије, речници:

Оташевић, Ђ., Николић, М., & Ђорђевић, В. (2022). Речник нових речи у српском језику. Институт за српски језик САНУ.

 

Научни чланци:

Đorđević, V., Nikolić, M. (2023). Neologija i neografija u srbistici, In M. Ološtiak (Ed.), Neologizmy a neologizácia v lingvistickej reflexii, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 355–390.

Иваниш, Ј., Ђорђевић, В., & Николић, М. (2022). Српска неолошка библиографија. Наш језик, 53(2), 101–123.  

Јовановић, Ј. (2022). Стереотип о Балкану и Балканцима у српској језичкој слици света. Књижевност и језик, 69(2), 377−394.

Николић, М. (2022). Лексика са семантичком компонентом простора и времена у српском јавном дискурсу током пандемије ковида. Јужнословенски филолог, 78(2), 749–771.

Новокмет, С. (2022). Лексема постистина у српском јавном дискурсу. Књижевност и језик, 69(2), 365−375.

Оташевић, Ђ. (2022). Лексичка средства за привлачење пажње у анотацијама информативних текстова на интернету. Наш језик, 53(2), 67–82.

Слијепчевић Бјеливук, С. (2022). О правописним питањима у пандемији ковида. Књижевност и језик, 69(1), 85−96.

Чопа, М. (2022). Дистрибуција силазних акцената у говору спикера РТВ Поморавље. Наш језик, 53(2), 83–100.

Đorđević, V., Janković, J., & Nikolić, M. (2022). New words and gender equality in Serbian – does discrimination exist?. Journal of Linguistics, 73(3), 421-450.

Новокмет, С. (2023) Метафорична значења животињских назива у функцији изражавања моћи у српском лексичком систему и јавном дискурсу. Jezik, književnost, moć, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 57–70.

Слијепчевић Бјеливук, С. (2023). Манипулативна моћ дискурса политичког спота у предизборним кампањама. Jezik, književnost, moć, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 205–218.

Оташевић, Ђ. (2023). Нова лексика у српском језику у вези с руско-украјинским сукобомСрпски језик XXVIII, 315–336.