Циљеви

ПДРС гради свој концепт на идеји осветљавања везе између језика и друштва кроз опис јавног дискурса у Републици Србији из лингвистичког угла. Како се под јавним дискурсом подразумева употреба језика у друштву путем писаних и изговорених текстова у најразличитијим медијима (у дневној и недељној штампи, на телевизији, радију, интернету), ПДРС ће се бавити истраживањем употребе језика и анализом различитих лингвистичких карактеристика у разноврсним типовима текстова који припадају јавном дискурсу.

teamwork, together, goals-3276682.jpg