Учешћа на конференцијама

Конференције

Новокмет, С. (2022). Метафорична значења животињских назива у функцији изражавања моћи у српском јавном дискурсу. Језик, Књижевност, Моћ 2022, 6–7. маја 2022, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. Књига апстраката, стр. 73. 

Јовановић, Ј. (2022). Моћ лексике медијског дискурса у креирању и учвршћивању идеолошких ставова према мањинским групама. Језик, Књижевност, Моћ 2022, 6–7. маја 2022, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. Књига апстраката, стр. 47. 

Слијепчевић Бјеливук, С. (2022). Манипулативна моћ дискурса политичког спота у предизборним кампањама. Језик, Књижевност, Моћ 2022, 6–7. маја 2022, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет. Књига апстраката, стр. 84. 

Новокмет, С. (2022). Реч године (вакс) у српском јавном дискурсу. Петнадесети славистични четения, 16–18. јуна 2022, Софијски универзитет „Св. Климент Охридски”, Софија.

Николић, М. (2022). Игре без граница: Језичка игра у пандемији ковида. Ријечки филолошки дани 13, 10–12. новембра 2022, Филозофски факултет, Ријека.

Чопа, М. (2022). О акценатској норми у језику нишких медија. Језик нишких медија, 29. 11. 2022, у оквиру реализације пројекта Говорни и стандардни језик јавне комуникације у Нишу (O-25-20) Огранка САНУ у Нишу.

Оташевић, Ђ. (2022). Деантропонимни неологизми у савременом српском језику. 52. Међународни научни састанак слависта у Вукове дане, 14–19. септембра 2022. Међународни славистички центар, Филолошки факултет у Београду. Књига апстраката, стр. 19–20. 

Слијепчевић Бјеливук, С. (2023). Украјинска криза на Твитеру: анализа сентимента − могуће интерпретације, Међународна конференција Медији и изазови савременог друштва 2023, 2. 6. 2023, Филозофски факултет Универзитета у Нишу.

Николић, М. (2023). Лексика са семантичком компонентом простора и времена у српском јавном дискурсу током пандемије ковида. The eighteenth conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association (SCLC-2023), Harvard University, Cambridge/Boston, Massachusetts, 1-3 June 2023Book of Abstracts, pp. 39-40.