Прва свеска Речника нових речи у српском језику

У оквиру пројекта „Јавни дискурс у Републици Србији” изашла је прва свеска Речника нових речи у српском језику Ђорђа Оташевића, Марине Николић и Весне Ђорђевић.

Изради Речника нових речи у српском језику приступљено је са циљем да се региструју нове речи у савременом српском језику. Прва свеска Речника нових речи у српском језику садржи нове речи које су се у српском језику појавиле од 2000. године и нису забележене у речницима нових или страних речи у српском језику, као ни у описним речницима књижевног језика.

Аутори имају намеру да до краја реализације пројекта „Јавни дискурс у Републици Србији” објаве још две свеске овог речника.

Прву свеску можете преузети ОВДЕ.