Сарадници пројекта Јавни дискурс у РС на XVIII Међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност у Крагујевцу

 
Чланови тима пројекта Јавни дискурс у Републици Србији учествовали су 27–28. октобра 2023. године на Међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.
 
У секцији под називом Стандарднојезичке, супстандардне и дијалекатске особине у језику књижевности, разматране понаособно и у међуодносу др Слободан Новокмет говорио је на тему Реч године гаслајтинг у српском јавном дискурсу, а др Тања Танасковић изложила је реферат Жаргонска и колоквијална лексика у интернет издањима писаних медија − медијски језик између стандарда и супстандарда.
 
Мср Миљана Чопа је у оквиру секције Међуоднос особина стандардног језика и дијалеката имала реферат Дистрибуција силазних акцената у говору спикера ТВ Јагодина.