Члан пројектног тима др Слободан Новокмет на конференцији „Петнадесети славистични четения”

 
Члан нашег тима Слободан Новокмет предстaвио је свој реферат Реч године (вакс) у српском јавном дискурсу, као  резултат пројекта „Јавни дискурс у Републици Србији”, на конференцији Петнадесети славистични четения, одржаној од 16. до 18. јуна 2022. године на Софијском универзитету „Св. Климент Охридски” (излагање је било онлајн).
 
Иако датира из 80-их година 20. века, када се користила као део медицинског жаргона у значењу вакцина или вакцинација (енгл. ‘vaccine’, ‘vaccination’), сама реч вакс (енгл. vax) била је ретка у корпусу Оксфордског речника енглеског језика до 2021. године, када је (само до септембра 2021) забележено повећање њене употребе за 72 пута у односу на 2020. годину.
 

Циљ овог истраживања јесте утврдити каква је заступљеност речи са творбеним елементом вакс у српском јавном дискурсу, као и којим творбено-семантичким категоријама те речи припадају (вакс се најдоминантније појављује као компонента речи као што су ваксер/антиваксер, антивакс/провакс, ваксеризам/антиваксеризам и сл.)