Пројектне активности

Објављени научни радови

Објављени научни радови Монографије, речници Оташевић, Ђ., Николић, М., & Ђорђевић, В. (2022). Речник нових речи у српском језику. Институт за српски језик САНУ.   Научни чланци Иваниш, Ј., Ђорђевић, В., & Николић, М. (2022). Српска неолошка библиографија. Наш језик, 53(2), 101–123.   Јовановић, Ј. (2022). Стереотип о Балкану и Балканцима у српској језичкој слици света. …

Објављени научни радови Прочитај више »

Апстракти и саопштења

Апстракти и саопштења Светлана Слијепчевић, „О правописним питањима у пандемији ковида”, Књижевност и језик LXIX/1, 2022, 85−96. У овом раду фокусирамо се на правописни аспект (нео)термина и нових речи и израза, који су се појавили или активирали у јавном дискурсу под утицајем пандемије ковида. Циљ нам је да, на основу дескриптивне и корпусне анализе, укажемо …

Апстракти и саопштења Прочитај више »