Пројектне активности

Објављени научни радови

Објављени научни радови Монографије, речници: Оташевић, Ђ., Николић, М., & Ђорђевић, В. (2022). Речник нових речи у српском језику. Институт за српски језик САНУ.   Научни чланци: Đorđević, V., Nikolić, M. (2023). Neologija i neografija u srbistici, In M. Ološtiak (Ed.), Neologizmy a neologizácia v lingvistickej reflexii, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 355–390. Иваниш, Ј., …

Објављени научни радови Прочитај више »

Апстракти и саопштења

Апстракти и саопштења Светлана Слијепчевић, „Манипулативна моћ дискурса политичког спота у предизборним кампањама”, реферат на конференцији Језик, књижевност, моћ, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, одржана 6. и 7. маја 2022. Користећи се критичком анализом дискурса, као и когнитивнолингвистичком теоријом појмовних метафора, у овом раду бавимо се манипулативном моћи дискурса политичког спота у предизборним кампањама од …

Апстракти и саопштења Прочитај више »