Пројектне активности

Објављени научни радови

Објављени научни радови Монографије, речници: Оташевић, Ђ., Николић, М., & Ђорђевић, В. (2022). Речник нових речи у српском језику. Институт за српски језик САНУ.   Научни чланци: Иваниш, Ј., Ђорђевић, В., & Николић, М. (2022). Српска неолошка библиографија. Наш језик, 53(2), 101–123.   Јовановић, Ј. (2022). Стереотип о Балкану и Балканцима у српској језичкој слици света. …

Објављени научни радови Прочитај више »

Апстракти и саопштења

Апстракти и саопштења Светлана Слијепчевић, „Манипулативна моћ дискурса политичког спота у предизборним кампањама”, реферат на конференцији Језик, књижевност, моћ, Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, одржана 6. и 7. маја 2022. Користећи се критичком анализом дискурса, као и когнитивнолингвистичком теоријом појмовних метафора, у овом раду бавимо се манипулативном моћи дискурса политичког спота у предизборним кампањама од …

Апстракти и саопштења Прочитај више »