Др Марина Николић представила је гледаоцима „Београдске хронике” пројекат „Јaвни дискурс у Републици Србији”.

Др Марина Николић представила је 29. априла гледаоцима „Београдске хронике” пројекат „Јaвни дискурс у Републици Србији”.
 
✔️ Шта је манипулативни језик?
✔️ Какве се поруке њиме шаљу?
✔️ Колико невербална комуникaција учествује у формирању комуникативне поруке?
✔️ Да ли су политичари и новинари вешти у говору тела?
✔️ Како су друштвене мреже промениле комуникацију?