Планиране активности пројекта ПДРС до краја 2023. године

– Састанак чланова тима пројекта PDRS са др Филипом Васершајтом са Института за славистику и хунгарологију Хумболтовог универзитета у Берлину. Састанак ће се одржати 19. октобра 2023, у просторијама Института за српски језик САНУ. Тема састанка биће коришћење веб-корпуса српског језика PDRS 1.0, креираног у оквиру пројекта PDRS, као и могућности надоградње корпуса.

– Представљање веб-корпуса српског језика PDRS 1.0 на састанку Комисије за корпус Одсека за стандардизацију српског језика, који ће се одржати 20. октобра 2023, у 12.00 сати, у Сали за седнице Филолошког факултета у Београду. Тема састанка је представљање нових корпуса српског језика.

Миљана Чопа, Тања Танасковић и Слободан Новокмет ће учествовати на XVIII међународном научном скупу Српски језик, књижевност, уметност, који ће се одржати 27–28. октобра 2023. на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

Весна Ђорђевић и Ђорђе Оташевић ће учествовати у научном округлом столу, који се одржава у оквиру Међународног научног скупа Српски језик, књижевност, уметност, 10–12. новембра 2023. године у Андрићграду.

Борко Ковачевић ће учествовати на конференцији Језици и културе у времену и простору, која ће се одржати 18. и 19. новембра у Новом Саду.

– Половином децембра месеца 2023. године чланови тима пројекта PDRS одржаће округли сто у Крагујевцу.