проф. др Радослава Трнавац

Радослава Трнавац је ванредни професор на Катедри за славистику Филолошког факултета Универзитета у Београду. Основне и мастер студије завршила је са одличјен („црвена диплома“) на Катедри за руски језик и књижевност Московског државног универзитета „Ломоносов“, Руска Федерација. Магистарске студије је похађала на Филолошком факултету у Београду (смер о језику), а докторске студије на Институту за теоријску лингвистику универзитета у Лајдену (Холандија), где је стекла титулу доктора филозофије одбранивши дисертацију под називом „Вид и субјективност у модалним конструкцијама“. Постдокторске студије је завршила у Канади, на Катедри за лингвистику Сајмон Фрејзер универзитета у Ванкуверу радећи на пројекту Савета Канаде за природне и инжењерске науке Рашчлањивање дискурса у циљу сумирања и детекције сентимента под вођством проф. Др Маите Табоаде. Предавала је на следећим универзитетима: МГИМО (Руска Федерација), Сајмон Фрејзер универзитет (Канада), Универзитет у Новом Саду (Србија) и Универзитет у Београду (Србија).
Области њених интересовања укључују евалуативни језик, дискурсивну анализу, корпусну лингвистику и интеркултуралну прагматику базирану на проучавању природног семантичког метајезика.

Радослава Трнавац ће се бавити евалуативним језиком јавног дискурса у Србији комбинујући квалитативне и квантитативне методе из области дискурсивне анализе и корпусне лингвистике.