Чланица пројекта ПДРС Миљана Чопа о акценатској норми српског језика за Н1

Чланица пројектног тима ПДРС пројекта мср Миљана Чопа говорила је за портал Н1 о акценатској норми српског језика.

Она је констатовала да норма још од Вука И Даничића није довољно пратила промене у језику, посебно код нових и позајмљених речи.

„Тако, велики број говорника српског језика, па и оних образованих, који живе у великим градовима и у урбаним срединама, акценат у речима попут асѝстент, дирѝгент, контѝнент, парла̀мент, Југо̀сла̄вија, ретро̀визор, телѐвизӣја, админѝстра̄тор, иницѝја̄тор, акуму̀ла̄тор, ретро̀визор, радѝја̄тор, ватро̀га̄са̄ца̄, полѝца̄ја̄ца̄ итд. сматра необичним и карикираним, иако је овакво наглашавање, из угла норме, правилно, јер силазном акценту није место на последњем, нити на унутрашњем слогу“, наглашава Чопа.

Послушајте цео прилог на овом линку.